Covid-19 og nye tiltag

Kære elever, medlemmer og forældre,

Så kom der nye restriktioner og anbefalinger i forbindelse med Covid-19 udviklingen i Danmark. Det betyder at der også for vores aktiviteter kommer nogle nødvendige ændringer, som I kan se herunder.

Vi følger udviklingen tæt og vil naturligvis løbende regulere klubbens retningslinjer og anbefalinger, når det bliver muligt.

 1. Alle Taekwon-Do hold vil fra mandag d. 26. oktober afvikles uden tilskuere. Vi henstiller til at man som forældre venter, siddende i kantineområdet eller udenfor hallerne.
  Elever på Heroes-holdet må fortsat have én forældre siddende i salen.
  miniKIDS træningen søndag d. 25. oktober vil afvikles normalt; men vi vil i løbet af den kommende uge give besked om gældende regler fra søndag d. 1. november.
 2. Vi anbefaler at afsætning og afhentning af elever sker udenfor ved Sorø Hallens indgang, for at undgå større forsamlinger indenfor.
 3. HUSK at alle som træder ind i hallerne, også udøvere, skal bære mundbind indtil de er inde i salen. I salen må aktive udøvere være uden mundbind. Selvom retningslinjen først træder i kraft i løbet af ugen, anbefaler vi at vi alle allerede øver os fra førstkommende træning.
 4. Fredage vil der blive arrangeret ekstra træninger i aldersspecifikke grupper. Disse træninger, samt aktuel aldersgruppe vil blive meddelt løbende i klubbens facebookgruppe.
 5. Happy yoga vil fra onsdag d. 28. oktober aflyse fysisk træning i salen. Der vil i stedet blive tilbudt live online-undervisning af Ann via Youtube. De praktiske deltaljer vil blive sendt ud i separat mail.
 6. Fra tirsdag vil Aspirant+ holdene deles op som følger:
  12 – 21 år træner tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 19.55
  +21 år træner tirsdag og torsdag kl. 20.00 – 20.55

Vi håber på jeres forståelse og er sikre på at vi kommer stærke og godt igennem denne periode også.
Har I spørgsmål er I altid velkommen til at skrive til klubben eller kontakte vores hovedtræner Sabum Thomas på mobil 3023 3039

Sorø Taekwon-Do
Bestyrelsen og trænere

Efterårsferie

I forbindelse med skolernes efterårsferie, vil klubbens faste hold også holde ferie. Vi træner normalt i hele uge 41 inklusive alle søndagshold.
Ferien betyder at der ingen træning er fra mandag i uge 42 og ugen ud.

Nyt fra klubben

Kære elever og forældre,

En Covid-19 opdatering for aktiviteter i klubben i den kommende periode.

Vi anbefaler at I også holder øje i vores Facebook-gruppe (Sorø Taekwon-Do), hvor vi løbende slår ændringer, aflysninger og nye info op.

Kamptræning
På grund af den nuværende situation omkring Covid-19 og det noget usikre smittetryk, har vi besluttet at indstille alle kamptræninger om fredagen frem til januar 2021. Vi tager denne beslutningen da kamptræning, er den aktivitet, hvor der er størst kontakt mellem udøverne.
Der vil fortsat være mulighed for Taekwon-Do aktiviteter i tidsrummet 17.00-18.00 og 18.00-19.00 om fredagen. Disse tiltag vil løbende blive annonceret i vores Facebookgruppe.

Tilskuere i gymnastiksalen

For at sikre det bedst mulige miljø og sundhedsmæssigt mest sikre miljø under træning vil vi henstille til at forældre til elever på miniorer-, aspirant- samt junior/seniorhold venter i hallens cafeterie-område under træning. Har en elev brug for forældre i salen, vil vi henstille til at kun én forældre per elev er i salen.

For miniKIDS og KIDS gælder at én forældre per elev altid må være tilstede i salen under træning

Før træning

Vi vil gerne bede alle elever om, før træning, at vente i cafeterie-området og dermed undgå at stå i gangen ved gymnastiksalen. På den måde sikre vi god plads og passage for de foreninger og elever som skal ud af salen, før vores aktiviteter kan gå i gang.
Vent med at gå til gymnastiksalen, til holdets træner kalder ind.

Covid-19 ansvarlig

Kære medlemmer,

Vi er så glade for at vi er igang igen og at vi kan have alle hold i Sorø Hallen samt Dianalund og Ruds Vedby aktive.

Vi vil indtil videre forsøge at arrangere al træning og undervisning efter de samme retningslinjer for indendørs idræt, som vi hidtil har fuldt.

1. På nuværende tidspunkt er alle omklædningsrum åbne igen. Vi vil dog fortsat opfordre til at man ankommer omklædt. Ved brug af omklædningsrummene før og efter træning, vil vi naturligvis henstille til hensyn og afstand.

2. Det er naturligvis fortsat vigtigt at blive hjemme fra træning, hvis du har symptomer på sygdom. Skulle du i løbet af sæsonen være så uheldig at blive testet positiv for Covid-19, vil vi bede dig gøre følgende:
Kontakt klubbens Covid-19 ansvarlige:
Ann Kortegaard Brandt via email: KIDS@itfdenmark.dk
eller mobil: 2858 8083

Så vil hun tage de fornødne forholdsregler og kontakte eventuelle øvrige elever som herefter bør testes. Du vil naturligvis forblive anonym.
Det vil også være hende som vil holde kontakten med dig og sikre et positivt og godt forløb.

Vel mødt til dejlig Taekwon-Do og Yoga

Sorø Taekwon-Do

Sæsonstart

Så er vi næsten klar til den nye sæson. Vi glæder os til at se alle elever i klubben igen.
Alle hold starter normalt fra uge 34, hvorfor den allerførste træningsdag bliver mandag d. 17. august.

På siden hold kan du se alle aktuelle tider i Sorø Hallens gymnastiksal

Bemærk også at vi starter nye afdelinger i Dianalund og Ruds Vedby. Bor du i disse områder kan du nu træne på følgende dage:

Ruds Vedby: Mandage kl. 18.00 – 19.00 (Åbent for alle over 8år)
Træningen er i Ruds Vedby Hallen

Dianalund: Mandage kl. 19.00 – 20.00 (Åbent for alle over 10år)
Træningen er i Holberg Hallens Gymnastiksal

Nyt klubtøj

Nu er sættet til sommeren her. Klubshorts og t-shirt med tryk for kun kr. 250,-

Sættet består af et par lækre shorts i sort med koreansk kalligrafi og en rød t-shirt med tryk, så det passer til din klubdragt.

Du kan bestille dit sæt via den email du har fået fra klubben.
Har du spørgsmål omkring det nye tøj, kan du skrive til vores tøjansvarlige:

Thomas Møller på email: tmthomas50@gmail.com

Træning i juli måned

Kære elever,

For alle elever over 8år vil der i juli måned være mulighed for at deltage i åbne træninger.
En åben træning er en træning, hvor salen er åben og der vil være trænere tilstede som træner selv.

Man skal som udgangspunkt kunne træne selv, da det er tænkt som fritræning; men det er naturligvis altid tilladt at spørge de tilstedeværende trænere til råds undervejs.

Vores erfaring er at de som deltager ofte finder sammen i små grupper omkring en aktivitet som fysisk træning, tul træning eller kamptræning.

Vi håber at se jer til en eller flere af nedenstående træninger i Sorø Hallens gymnastiksal.

Lørdag d. 4. juli kl. 12.00-14.00
Lørdag d. 11. juli kl. 12.00-14.00
Lørdag d.18. juli kl. 12.00-14.00
Lørdag d. 25. juli kl. 12.00-14.00

Du bestemmer selv om du vil træne i hele tidsrummet eller kun noget af tiden.

På vegne af trænerne
Sabum Thomas

Delvis åbning af træning

Kære forældre og elever,

Så er der åbnet delvist for adgang til Sorø Hallen igen. Vi ved det egentligt er sidst på sæsonen; men vil gerne tilbyde at åbne nogle enkelte hold inden sommerferien rigtigt går i gang. Derudover vil der kunne blive mulighed for live-streamet undervisning og fysisk træning i juli, hvilket vil blive meddelt separat.
Vi anbefaler at elever så vidt muligt ankommer omklædt. Hvis nødvendigt er der dog adgang til omklædningsrummene nr. 1-6.

Følgende aktiviteter vil blive tilbudt fra fredag d. 12. juni:

Fredag d. 12. juni
17.00 – 18.00                     Kamphold fælles
18.00 – 19.00                     Kamphold Aspirant+

Tirsdag d. 16. juni
18.00 – 19.00                     Miniorer
19.10 – 20.30                     Aspirant+

Torsdag d. 18. juni
18.00 – 19.00                     Miniorer
19.10 – 20.30                     Aspirant+

Fredag d. 19. juni
17.00 – 18.00                     Kamphold fælles
18.00 – 19.00                     Kamphold Aspirant+

Tirsdag d. 23. juni
18.00 – 19.00                     Miniorer
19.10 – 20.30                     Aspirant+

Torsdag d. 25. juni
18.00 – 19.00                     Miniorer
19.10 – 20.30                     Aspirant+

Fredag d. 26. juni
17.00 – 18.00                     Kamphold fælles
18.00 – 19.00                     Kamphold Aspirant+

Nedenstående retningslinjer vil blive fuldt og klubben vil have håndsprit stående til rådighed

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (maks. 50 personer). 
 • Antallet af aktive i træningslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
  Det vil sige maksimalt 26 udøvere inklusive trænere i Sorø Hallens gymnastiksal
 • Man har en fast makker under hele træningen og den samme makker til alle træninger frem til sommerferien.
 • Der skal være 2 meter imellem hvert udøvende makkerpar
 • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand
 • Træningen afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion – I denne pause rengøres de redskaber hvor der er kontaktpunkter- og flader. Dette er trænerens ansvar at koordinere.
 • Udøverne SKAL medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning. Disse rengøres før og mellem hver træning.
 • Medlemmer opfordres til at møde så omklædt op som muligt. Det vil være muligt at benytte omklædningsrummene nr. 1-6 i Sorø Hallen. Dog skal afstand tilpasses.
 • Der trænes IKKE med kampgulv i perioden frem til sommerferien
 • Eneste fælles træningsudstyr der må anvendes, er sparkepuder samt fokuspads. Det betyder at kegler, makgistave, gennembrydningsbrædder og lignende IKKE må anvendes frem til sommerferien
 • Anvendes sparkepuder SKAL et makkerpar anvende samme pude hele træningen. Efter brug skal puden rengøres med sprit.
  Det er altså IKKE muligt at have en række elever til at sparke på samme pude holdt af en træner.
 • Har du hoste eller symptomer på sygdom skal du blive hjemme fra træning

Fælles træning i juni?

Kære elever, yoga-udøvere og forældre,

Som I sikkert følger tæt med i kommer der nye udspil fra regeringen for den videre åbning af det danske samfund. Her i blandt muligheden for at indendørs idrætsaktiviteter får lov at starte op igen, samt et øget antal mennesker må samles.

Det glæder os naturligvis, da vi i trænergruppen meget gerne vil slutte ordentligt af inden sommerferien, med lidt træninger i løbet af juni måned.

For at vi kan starte op, er der dog nogle forbehold vi som forening og trænerstab skal forholde os til, hvilket dels er de retningslinjer som vil komme fra regeringen og kulturministeriet, samt de praktiske tiltag som Sorø Kommune måtte have brug for at klargøre, inden de åbner hallerne op igen. Fra dialog med kommunen ved vi at de også har ventet på udmeldingerne fra regeringen og derfor endnu ikke ved hvordan de forholder sig.

Vi håber, naturligvis at dette er formaliteter, men vil forudsætte at vi alle sætter sikkerhed og sundhed højest, hvorfor vi endnu engang beder om jeres tålmodig. Forhåbentlig kun ganske få dage endnu, inden vi kan melde klart ud hvilke hold der eventuelt starter op i juni og hvilke hold som eventuelt må vente til efter sommeren.

På vegne af bestyrelsen og trænerne

Sabum Thomas